Flow of Love
Directe Hypnose 
 
 
Wat is (directe) hypnose? 

(Directe) Hypnose is een tool die je van jezelf al in je hebt. Zo ben je al 'onder hypnose' wanneer je dagdroomt, of helemaal opgaat in iets wat je doet. Je bent wel aanwezig, maar de wereld om je heen vervaagt...

Directe hypnose gaat meteen naar de kern van het issue waar je mee worstelt. Het lost het snel, effectief en blijvend op, welke oorzaak het ook heeft! Het onderbewustzijn is de bron van je hele denken & handelen. Het onderbewustzijn slaat alle informatie op en koppelt het aan latere ervaringen. Het onderbewustzijn weet echter niet het verschil tussen fictie en werkelijkheid. Ook emoties en aangeleerd gedrag (automatismen) worden hier opgeslagen. Zo worden emoties en angsten die pijn veroorzaken geboren in het onderbewustzijn. Veel ziekten hebben dan ook een psychische oorzaak. 

Psychologen werken op het bewustzijnsniveau, bij hypnose wordt er gewerkt vanuit het onderbewustzijn. Zo wordt het issue vanuit de kern aangepakt, zodat deze sneller, effectiever en blijvender opgelost kunnen worden. 

Er wordt gewerkt vanuit een veilige bedding, er dient een vertrouwensband te zijn, van waaruit er gewerkt kan worden. Veel mensen zijn huiverig om de controle los te laten, zeker omdat de hypnose vooral bekend is vanuit de shows e.d. waarbij mensen de controle over zichzelf volledig kwijt zijn. Wanneer er vanuit therapeutisch oogpunt gewerkt wordt met hypnose, is dit NOOIT het geval! Je houdt te allen tijden de controle over jezelf. Er gebeurt niets tegen de zin van de gehypnotiseerde in. Sterker nog, als je niet gehypnotiseerd wilt worden, zal dit ook niet gebeuren. Je hebt altijd de regie in eigen handen! 

TIjdens de sessies, ga ik aan het werk met het onderbewuszijn. Van te voren bespreken we welk issue je aan wilt pakken en brengen deze in kaart, zodat ik gericht te werk kan gaan. Doel van de sessies is, om de programmeringen die aangeleerd zijn (die je in het verleden misschien goed van pas gekomen zijn!) om te zetten naar niewue programmeringen die nu beter bij je passen. 
In de medische wetenschap werkt men vooral aan symptoombestrijding. Heeft men pijn, dan krijgt men een pijnstiller, maar er wordt vaak niet gekeken waar deze pijn vandaan komt. Vanuit het holistisch oogpunt, wordt er gekeken naar waar de pijn zijn oorsprong heeft. Alles staat in verbinding met elkaar, op fysiek, emotioneel, mentaal & spiritueel niveau. BIj directe hypnose, wordt de oorzaak direct aangepakt, waardoor op alle 4 de niveaus er een 'reset'  plaatsvindt. je ontvangt inzichten die je meteen kunt toepassen in het dagelijks leven. Wist je dat directe hypnose: 
 • Vaak maar uit maar 2 of 3 sessies bestaat?
 • Effectief is bij bijna alle problemen? 
 • Je  tijdens de behandeling de volledig controle houdt?
 • Wereldwijd een van de meest toegepaste behandelmethoden is?
 • Gezien wordt als de nieuwe genezingsrevolutie?
 • Je leven voor altijd verandert?
 • Voor blijvende resultaten zorgt?


Waarvoor kan hypnose ingezet worden? 
 • Burn-out.

 • Angsten (faalangst, rijangst, tandartsangst, vliegangst, etc.). 

 • Fobieën & het overwinnen van paniekaanvallen. 

 • Stoppen met roken.

 • Afvallen, of je gewicht onder controle houden. 

 • Allergieën.

 • Traumaverwerking & nare herinneringen loslaten.

 • Behandelen van depressies en ingesleten patronen.

 • Fysieke gezondheidsklachten zoals onder andere migraine en versterking van het immuunsysteem.

 • Onzekerheid & angsten loslaten.

 • Het opbouwen van zelfvertrouwen en eigenwaarde. 

 • Het bereiken van persoonlijke doelen op gebieden zoals werk, studie & sport

 • Leerproblemen.

 • Chronische pijnklachten verminderen/oplossen. 

 • Oorsuizen (tinnitus). 

 • Dwangstoornissen

 • Verslavingen

 • Tics afleren

 • Perfectionisme