Flow of Love
Wat is hypnose? 

Hypnose is een tool die je van jezelf al in je hebt. Zo ben je al 'onder hypnose' wanneer je dagdroomt, of helemaal opgaat in iets wat je doet. Je bent wel aanwezig, maar de wereld om je heen vervaagt...

 

Hoe gaat een traject in zijn werk? 

Allereerst houden we een intakegesprek. Dit gesprek beslaat vaak de 1e twee sessies. Tijdens deze gesprekken stel ik een heleboel vragen om je goed te leren kennen en om zo aanknopingspunten te kunnen opsporen die ik kan gebruiken tijdens de hypnose sessies. Vaak is het namelijk zo dat iemand met een bepaald 'probleem' komt, maar dat er een diepere oorzaak achter zit. Vaak wordt dit duidelijk tijdens de intakegesprekken. Tijdens de 1e sessie, zal ik je wel even (kort) onder hypnose brengen, zodat je kunt ervaren wat het is en hoe het voor je voelt. Tijdens de 2e sessie, zal ik je ook (kort) onder hypnose brengen en maken we een eerste aanzet tot de therapie. Deze eerste 2 sessies duren vaak wat langer t.o.v. de vervolgsessies. 

Bij de vervolgsessies, beginnen we altijd met een kort voorgesprek, hierin vraag ik hoe het met je gaat, wat er is gebeurd in de tussentijd en leg ik uit wat we die sessie gaan doen. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden: directe of indirecte hypnose & regressie hypnose


Directe hypnose gaat meteen naar de kern van het issue waar je mee worstelt. We werken in het 'hier en nu'. Het lost het snel, effectief en blijvend op, welke oorzaak het ook heeft! Het onderbewustzijn is de bron van je hele denken & handelen. Het onderbewustzijn slaat alle informatie op en koppelt het aan latere ervaringen. Het onderbewustzijn weet echter niet het verschil tussen fictie en werkelijkheid. Ook emoties en aangeleerd gedrag (automatismen) worden hier opgeslagen. Zo worden emoties en angsten die pijn veroorzaken geboren in het onderbewustzijn. Veel ziekten hebben dan ook een psychische oorzaak. 

Psychologen werken op het bewustzijnsniveau, bij hypnose wordt er gewerkt vanuit het onderbewustzijn. Zo wordt het issue vanuit de kern aangepakt, zodat deze sneller, effectiever en blijvender opgelost kunnen worden. 

Er wordt gewerkt vanuit een veilige bedding, er dient een vertrouwensband te zijn, van waaruit er gewerkt kan worden. Veel mensen zijn huiverig om de controle los te laten, zeker omdat de hypnose vooral bekend is vanuit de shows e.d. waarbij mensen de controle over zichzelf volledig kwijt zijn. Wanneer er vanuit therapeutisch oogpunt gewerkt wordt met hypnose, is dit NOOIT het geval! Je houdt te allen tijden de controle over jezelf. Er gebeurt niets tegen de zin van de gehypnotiseerde in. Sterker nog, als je niet gehypnotiseerd wilt worden, zal dit ook niet gebeuren. Je hebt altijd de regie in eigen handen! 

Tijdens de sessies, ga ik aan het werk met het onderbewustzijn. Van te voren bespreken we welk issue je aan wilt pakken en brengen deze in kaart, zodat ik gericht te werk kan gaan. Doel van de sessies is, om de programmeringen die aangeleerd zijn (die je in het verleden misschien goed van pas gekomen zijn!) om te zetten naar nieuwe programmeringen die nu beter bij je passen. 
In de medische wetenschap werkt men vooral aan symptoombestrijding. Heeft men pijn, dan krijgt men een pijnstiller, maar er wordt vaak niet gekeken waar deze pijn vandaan komt. Vanuit het holistisch oogpunt, wordt er gekeken naar waar de pijn zijn oorsprong heeft. Alles staat in verbinding met elkaar, op fysiek, emotioneel, mentaal & spiritueel niveau. Bij directe hypnose, wordt de oorzaak direct aangepakt, waardoor op alle 4 de niveaus er een 'reset'  plaatsvindt. je ontvangt inzichten die je meteen kunt toepassen in het dagelijks leven. 

 

Bij de indirecte hypnose wordt er op een andere manier gewerkt. Deze methode is fijn voor mensen die wat moeilijker te hypnotiseren zijn doordat ze wat meer 'in hun hoofd zitten'. Bij de regressie hypnose gaan we terug naar het verleden. Dat kan zijn in dit leven, maar ook in vorige levens. Innerlijk kindwerk, geboorte- conceptie- en reïncarnatiesessies zijn thema's die hiermee uitgediept kunnen worden. 

 

Aan de hand van de intakegesprekken, het issue dat behandeld wordt en jouw wensen, wordt de methode bepaald die het best bij jou past. 


Waarvoor kan hypnose ingezet worden? 
 • Burn-out.

 • Angsten (faalangst, rijangst, tandartsangst, vliegangst, etc.). 

 • Fobieën & het overwinnen van paniekaanvallen. 

 • Stoppen met roken.

 • Afvallen, of je gewicht onder controle houden. 

 • Allergieën.

 • Traumaverwerking & nare herinneringen loslaten.

 • Behandelen van depressies en ingesleten patronen.

 • Fysieke gezondheidsklachten zoals onder andere migraine en versterking van het immuunsysteem.

 • Onzekerheid & angsten loslaten.

 • Het opbouwen van zelfvertrouwen en eigenwaarde. 

 • Het bereiken van persoonlijke doelen op gebieden zoals werk, studie & sport

 • Leerproblemen.

 • Chronische pijnklachten verminderen/oplossen. 

 • Oorsuizen (tinnitus). 

 • Dwangstoornissen

 • Verslavingen

 • Tics afleren

 • Perfectionisme